Bekentenissen

Sandy’s hakken klikten op de harde stenen vloer van de kerk. Ze liep tussen de gangpaden door en lette op de zwijgend biddende gelovigen die zich voor God neerwierpen. Ze bloosde een beetje toen ze werd opgemerkt door een van de nonnen met capuchon in de voorste kerkbanken. Ze liep vooruit naar het altaar, het licht van de gebrandschilderde muurschildering speelde op haar figuur. Ze bereikte het einde van het gangpad en sloeg rechtsaf naar de biechtstoelen. Ze slikte, maar het moest gebeuren. Haar bleekblonde haar in een paardenstaart zwiepte heen en weer terwijl ze langzaam haar weg baande naar het sierlijk versierde hokje. Het doemde boven haar op toen ze voor een van de deuren stond, ze slikte en stapte naar binnen.

Ze ging op het zijden kussen zitten en wachtte.

Na wat uren leek klonk er een klik en een zucht.
“Spreek mijn dochter en verlos jezelf van de zonden die op je ziel wegen”.
“Vader ik heb gezondigd, ik heb de naam van de Heer misbruikt en een van mijn vrienden beledigd om wie ik veel geef, vergeef me alstublieft heer.”
“Kind hoe oud ben je?” vroeg de priester.
“14 vader”.
“Heel goed kind” hij pauzeerde “kind ik zal je vragen om morgenochtend om 10.00 uur terug te komen om voor je te bidden en te bidden voor je toekomst, ga nu kind en laat je zonden niet meer op je schouders drukken”.
Sandy bedankte me en ging stralend weg. Ze keek er naar uit om voor haar toekomst te bidden tot de god die haar hart vasthield.

De volgende dag kwam ze terug bij de kerk. Ze droeg een stel witte kousen en een paar gympen samen met een knielengte rok om de kou buiten te houden. Haar bovenste helft was bedekt met een wit shirt en een zwart wollen topje.

Ze liep naar het altaar en merkte de ongewone afwezigheid van biddende mensen niet op. Ze knielde op het altaar en begon te bidden toen ze een hand op haar schouder voelde rusten. Ze sprong op.

“Wees niet bang mijn dochter” zei de priester, “volg mij, vandaag zullen we je laten zien hoe je je leven aan god kunt wijden.
“Echt? Heel erg bedankt vader ik zou alles doen”.
“Het is goed mijn liefste, kom nu naar de sacristie”.
Ze volgde, niet zeker wat ze moest zeggen of doen, ze ging in een stoel zitten.
“Nu mijn dochter, ik weet dat je ouders vele jaren geleden zijn gedood en je houdt van god met heel je hart, ik zal je nu laten zien hoe je hem volledig kunt dienen, je zult nu hier bij ons wonen, en onthoud twijfel nooit aan gods dienaren of hun daden want zij zijn gods boodschappers.”
“Ja vader en dank u, het is alles wat ik wil”.
“Ja mijn liefste dat is heel goed van je”, hij draaide zich om zijn gewaden zwaaiden “nu als je eerste daad, en onthoud ons in alles te vertrouwen, is opstaan en je topje uittrekken.”
Ze deinsde terug, nu ze wist wat ze moest doen, maar ze herinnerde zich dat priesters nooit liegen en dat ze Gods boodschappers op aarde zijn, dus moest ze hen gehoorzamen.

Ze reikte omhoog, haar handen trilden lichtjes en verwijderde haar topje terwijl ze het langs haar armen liet glijden. Ze trok het uit en vouwde het netjes op de stoel. Ze stond recht en keek verwachtingsvol naar de glimlachende priester.
“Nu mijn liefste, trek alles uit, absoluut alles zodat god je kan zien zoals hij je gemaakt heeft”.
“J…ja vader” stamelde ze, maar haar geloof wankelde niet toen ze haar shirt over haar hoofd trok en een kleine roze beha onthulde. Vervolgens schopte ze haar schoenen uit en begon haar kousen naar beneden te trekken terwijl ze ze uitrolde en prachtig gladde en perfect gevormde benen liet zien.
“Ga door mijn dochter, ga door” mompelde de priester, zijn blik gericht op haar benen.
Ze maakte haar beha los en liet hem op de grond vallen waardoor een stel kleine maar stevige borsten zichtbaar werden. Vervolgens maakte ze het rokje los en liet het langs haar benen glijden om een paars slipje te onthullen. Ze liet het naar beneden vallen. De vader keek naar een klein en strak kutje dat glinsterde van het vocht, het was duidelijk dat ze hiervan genoot.
“Volg mij maar” zei de priester terwijl hij door een deuropening naar beneden liep. Sandy rilde, het was koud en ze wilde haar kleren terug. De gang leidde naar een rood verlichte kamer met een hemelbed met een kruisbeeld tussen de onderste staanders. De dekens waren rijkelijk rood en leken van fluweel. De priester draaide zich om en liet zijn kleren op de grond vallen. Hij leek in de dertig en had een slank maar krachtig lichaam en zwart haar.

“Ga daar staan”, beval hij terwijl hij naar de plek voor het kruis wees. Ze schuifelde naar haar toe en bloosde bij het zien van zijn stijve lid. Natuurlijk had ze geen idee wat het was, of wat de gevoelens waren die door haar lichaam gierden, waardoor ze bloosde en nat aanvoelde van onderen.
Hij bewoog zich achter haar en duwde haar tegen het kruis waarbij hij haar armen achter zich samenbond. Ze gilde toen hij ze samenbond met een rood katoenen touw, het soort dat ze in kerken hebben. Ze bleef schreeuwen en hij nam een wierookvat en duwde het tussen haar lippen en in haar mond zodat het haar geschreeuw dempte.
Tevreden stapte hij achteruit en gooide haar op het bed. Hij sprong bovenop haar en dwong haar benen tegen elkaar. Hij bond ze vast met nog meer rood touw en gaf haar toen een harde klap.
“Stop met kronkelen vertrouw op de Heer” zei hij en maakte haar armen los; ze stopte met kronkelen en bleef stil liggen. Hij pakte haar op en bracht haar naar het kruisbeeld. Hij tilde haar op en deed haar polsen in riemen langs het horizontale deel, waardoor ze aan het kruis werd opgehangen. Hij bond ook haar benen vast aan de verticale balk, zodat ze zich niet kon verzetten.

Ze mokte tegen de mondknevel en probeerde zich los te wurmen, maar de riemen waren veel sterker dan zij. Hij glimlachte en begon haar tepels te strelen en te wrijven, waardoor ze tegen de mondknevel in kreunde en kreunde.
Hij pakte een stuk geknoopt touw en begon haar tieten af te ranselen tot ze rood en rauw waren. Ze snikte tegen de mondknevel, maar haar sappen stroomden over haar benen en imiteerden de tranen op haar gezicht.
Hij stopte en stapte achteruit.
“Hmmm nu is het tijd om je geloof te testen en te zien of je waardig bent om de heer voltijds te dienen” grijnsde de priester.
Hij kwam dichterbij en likte haar gezicht terwijl hij de zoute smaak van haar zweet proefde. Toen plaatste hij zich bij haar ingang en duwde naar binnen. Hij stootte haar helemaal naar binnen. Ze gilde en zelfs de gaga kon het geluid niet dempen. Bloed begon uit haar kut rond zijn pik te sijpelen. Hij ging steeds sneller, pompte diep en hard en liet haar gillen, maar kreunde toen de pijn veranderde in genot.
Hij kreunde en trok zich terug, waarbij hij zijn sperma op haar tieten spoot. Hij hijgde en pauzeerde even om op adem te komen. Toen haalde hij wat leek op een ceremoniële gouden scepter uit een kist en bewoog zich achter haar.
Ze voelde een druk bij haar achteringang en toen gleed de scepter gewoon naar binnen. Ze kreunde van genot bij het gevoel dat hij in haar bewoog. Toen haalde hij er nog een uit en duwde die in haar kutje, waardoor ze weer kreunde.

Hij reikte weer in de koffer en viste er een lendendoek uit die hij haar omdeed, waardoor de dido’s verder naar binnen drongen en ze weer kreunde. Hij glimlachte en kuste haar voorhoofd,
“Je hebt het goed gedaan mijn dochter, je zult de heer goed dienen. Nu moet ik gaan bidden, het kan nog wel even duren dus ik zal je moeten vermaken. Hij draaide zich om en ging weg terwijl hij het midden van zijn kruis aan zijn ketting om zijn nek klikte. De scepters in haar gaten begonnen te bewegen en te trillen. Hij liep de trap op en grinnikte om het gekreun dat van beneden kwam. Ze zou de heer nog vele jaren dienen, en op veel verschillende manieren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *